ปลาและปะการัง เกาะช้าง จ.ตราด

ค้นพบกับชีวิตทางทะเลในแนวปะการัง, จุดดำน้ำของเกาะช้าง เรามีทริปดำน้ำลึกและดำน้ำตื้นไปยังสถานที่ยอดนิยมที่สุดในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด
ในโลกที่เราอยู่ ส่วนมากปกคลุมด้วยน้ำ มีปลาหลากหลายชนิด ประมาณ 21,000 สายพันธุ์. ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเหล่านี้ให้เป็นหมวดหมู่ มักจะใช้ลักษณะของสัตว์ที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะรู้จักกับโลกใต้ทะเลให้ได้ดีที่สุด เราจะดำน้ำอย่างช้าๆ และนิ่งๆด้วยการควบคุมการลอยตัวที่ดีไปตามแนวปะการัง, ที่จุดดำน้ำของเกาะช้าง เราพบตระกูลปลาที่หลากหลาย และเพื่อแยกแยะสายพันธุ์เหล่านั้นเราได้จัดทำแคตตาล็อก ระบุลักษณะต่าง ๆ ของสัตว์ เช่นรูปร่าง, สี, ขนาด ฯลฯ หากเราไม่สามารถระบุสายพันธุ์ปลาได้ เราจะวาดภาพ และเปรียบเทียบในหนังสืออ้างอิง หรือถามผู้เชี่ยวชาญ สิ่งสำคัญคือนักดำน้ำตื้นหรือนักดำน้ำลึกจะต้องช่วยกันสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราได้รวบรวมภาพของชีวิตทางทะเลใน เกาะช้าง ไว้ให้คุณที่นี่.


สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงมนุษย์และสัตว์ชนิดอื่นๆทั้งหมด เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและมีเลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และมีสมองที่พัฒนาดีกว่า สัตว์ประเภทอื่นๆ

พะยูน, เกาะช้าง

พะยูน

ขนาด: 4เมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: เฉยเมย / มีอายุได้ 73 ปี

โลมาหลังโหนก โลมาสีชมพู, เกาะช้าง

โลมาหลังโหนก หรือ โลมาสีชมพู

ขนาด: 3.2เมตร / พบเห็นได้บางครั้ง / พฤติกรรม: หวาดระแวง / มีอายุได้ 50 ปี

โลมาอิระวดี, เกาะช้าง

โลมาอิระวดี

ขนาด: 2.75เมตร / พบเห็นได้บางครั้ง / พฤติกรรม: อยากรู้อยากเห็น / มีอายุได้ 28 ปี

โลมาสปีนเนอร์, เกาะช้าง

โลมาสปีนเนอร์ หรือ โลมากระโดด

ขนาด: 2.4เมตร/ พบเห็นได้บางครั้ง / พฤติกรรม: หวาดระแวง / มีอายุได้ 50 ปี


ฉลาม และ ปลากระเบน

ฉลาม และ กระเบน เป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับ และเป็นสัตว์ที่ถูกมนุษย์เข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับชีวิตของพวกมันมากที่สุดในมหาสมุทร พวกมันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของโลกของพวกเรา ฉลามและกระเบนช่วยโลกต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก,ด้วยการรักษาระบบนิเวศห่วงโซ่อาหาร แบ่งปันอาหารกับเพื่อนบ้านของพวกมัน เพื่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนและพืชพืช

ฉลามวาฬ, เกาะช้าง

ฉลามวาฬ

ขนาด: 12เมตร/ พบเห็นได้บางครั้ง / พฤติกรรม: เฉยเมย / มีอายุได้ 100 ปี

ฉลามปะการังสีเทา, เกาะช้าง

ฉลามปะการังสีเทา

ขนาด: 2.55เมตร/ พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: อยากรู้อยากเห็น / มีอายุได้ 25 ปี/ ความเป็นอันตราย: ฟันแหลมคม

ฉลามหูดำ, เกาะช้าง

ฉลามหูดำ

ขนาด: 2เมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: อยากรู้อยากเห็น / อายุขัย: 12 ปี / ความเป็นอันตราย: ฟันแหลมคม

ฉลามขี้เซา, เกาะช้าง

ฉลามขี้เซา

ขนาด: 3.2เมตร / พบเห็นได้บางครั้ง / พฤติกรรม: เฉยเมย / ความเป็นอันตราย: ฟันแหลมคม

ปลากระเบนนก, เกาะช้าง

ปลากระเบนนก

ขนาด: 1.5เมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: เฉยเมย

กระเบนจุดฟ้า,เกาะช้าง

กระเบนจุดฟ้า

ขนาด: 70เซนติเมตร/ พบเห็นได้บ่อย/ พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลากระมง

ปลาโมง หรือ ปลากระมง หรือ ปลากะมง ยังเป็นที่รู้จักกันชื่อ Jack Fish, ปลาสีขนเกาะ, ปลาตะคอง เป็นปลาสายพันธุ์ใหญ่ของปลาทะเล ปลาชนิดนี้กระจายอยู่ทั่ว ในเขตร้อนและเย็น

ปลากระมงยักษ์, เกาะช้าง

ปลากระมงยักษ์ หรือ กะมงพร้าว

ขนาด: 1.7เมตร/ พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: หวาดระเเวง / มีอายุได้ 20 ปี

ปลาตะคองเหลือง, เกาะช้าง

ปลาตะคองเหลือง

ขนาด: 1.2เมตร/ พบเห็นได้บ่อย / พฤติกรรม: อยากรู้อยากเห็น/ มีอายุได้ 20 ปี


ปลาหูช้าง และ ปลาชายฝั่ง

ปลาชายฝั่ง หรือที่เรียกว่าปลาเขตน้ำตื้น อาศัยอยู่ในทะเลระหว่างชายฝั่งและขอบของไหล่ทวีป เนื่องจากไหล่ทวีปมักจะลึกน้อยกว่า 200 เมตร ปลาชายฝั่งทะเลมักเป็นปลาซึ่งอาศัยอยู่ในเขต ท้องทะเลตื้นที่มีแสงแดดส่อง ตรงกันข้ามกับปลาในมหาสมุทรหรือปลานอกชายฝั่งซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลลึกเกินกว่าไหล่ทวีป

ปลาหูช้างครีบยาวอกดำ, เกาะช้าง

ปลาหูช้างครีบยาวอกดำ

ขนาด: 70เซนติเมตร / พบเห็นได้บ่อย / พฤติกรรม: อยากรู้อยากเห็น

ปลาสากบั้งหางดำ, เกาะช้าง

ปลาสากบั้งหางดำ

ขนาด: 1.7เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย / ความเป็นอันตราย: ฟันแหลมคม

ปลาสากเหลือง, เกาะช้าง

ปลาสากเหลือง

ขนาด: 1.4เมตร/ พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาสากครีบดำ, เกาะช้าง

ปลาสากครีบดำ

ขนาด: 1.2เมตร/ พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลากระทุงเหว, เกาะช้าง

ปลากระทุงเหว

ขนาด: 60เซนติเมตร / พบเห็นได้บ่อย / พฤติกรรม: หวาดระเเวง

Redbelly ปลากล้วยหางเหลือง, เกาะช้าง

ปลากล้วยหางเหลือง

ขนาด: 60เซนติเมตร / พบเห็นได้มาก / พฤติกรรม: หวาดระเเวง


ปลาในเเนวปะการัง

ปลาในเเนวปะการัง เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในหมู่ปะการังหรือใกล้ชิดกับแนวปะการัง แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยในแนวปะการังจำนวนมากนั้น ปลามีความโดดเด่นที่สีสันและความน่าสนใจ สัตว์หลายร้อยชนิดสามารถพบได้ในพื้นที่เล็ก ๆ ของแนวปะการังที่สมบูรณ์ หลายชนิดหลบซ่อนหรือพรางตัวได้ดี ปลาในแนวปะการังได้พัฒนาความสามารถพิเศษมากมายที่ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่รอดในแนวปะการัง

ปลาสลิดทะเลเหลืองจุดฟ้า, เกาะช้าง

ปลาสลิดทะเลเหลืองจุดฟ้า

ขนาด: 35เซนติเมตร / พบเห็นได้ไม่บ่อย / พฤติกรรม : เฉยเมย

ปลาการ์ตูนปล้องดำ, เกาะช้าง

ปลาการ์ตูนปล้องดำ

ขนาด: 15เซนติเมตร / พบเห็นได้ไม่บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย / มีอายุได้: 14 ปี

ปลาการ์ตูนไฟ, เกาะช้าง

ปลาการ์ตูนไฟ

ขนาด: 12เซนติเมตร/ พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: เฉยเมย /มีอายุได้: 5 ปี

ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง, เกาะช้าง

ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง

ขนาด: 11เซนติเมตร/ พบเห็นได้บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลาสลิดหิน

ปลาสลิดหิน ประกอบด้วย วงศ์ปลาปลาสลิดหินทุกครอบครัวยกเว้นพวก จำพวกปลาการ์ตูน สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดสามารถเติบโตได้ถึง 36 เซนติเมตร(14 นิ้ว) แต่สายพันธุ์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่ามาก ในขณะที่ส่วนใหญ่เป็นปลาทะเล, แต่ก็มีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามแนวด้านล่างของแม่น้ำในน้ำจืด สายพันธุ์ปลาสลิดหิน ส่วนใหญ่มีสีสดใสหรือรูปแบบที่ตัดกัน

ปลาสลิดหินบั้งหกแถบ,เกาะช้าง

ปลาสลิดหินบั้งหกแถบ

ขนาด: 19เซนติเมตร / พบเห็นได้มาก / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาสลิดหินสามจุด, เกาะช้าง

ปลาสลิดหินสามจุด

ขนาด: 14เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป /พฤติกรรม: ก้าวร้าว

ปลาสลิดหินลายนกยูง, เกาะช้าง

ปลาสลิดหินลายนกยูง

ขนาด: 11เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาสลิดหินแถบดำ, เกาะช้าง

ปลาสลิดหินแถบดำ

ขนาด: 6เซนติเมตร / พบเห็นได้ไม่บ่อย / พฤติกรรม: หวาดระแวง


ปลากะรังและปลาอมใข่

ปลาอมใข่ เป็นครอบครัว ปลาอมใข่ครีบยาวที่พบในมหาสมุทรแอตแลนติกอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนใหญ่เป็นปลาทะเล แต่บางชนิดพบได้ในน้ำกร่อยและบางชนิดพบในน้ำจืด มีไม่กี่ชนิดถูกเลี้ยงไว้ในตู้ปลาและเป็นที่นิยมในหมู่ปลาเลี้ยงขนาดเล็กและที่มีสีสัน สายพันธุ์นี้ประกอบด้วยประมาณ 370 ชนิด

ปลากะรังจิ๋วหลังจุด, เกาะช้าง

ปลากะรังจิ๋วหลังจุด

ขนาด: 19เซนติเมตร / พบเห็นได้ไม่บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลากะรังจิ๋วสีม่วง,เกาะช้าง

ปลากะรังจิ๋วสีม่วง

ขนาด: 12เซนติเมตร / พบเห็นได้ไม่บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาอมไข่ส้มเหลือง, เกาะช้าง

ปลาอมไข่ส้มเหลือง

ขนาด: 8เซนติเมตร / พบเห็นได้ไม่บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาอมไข่ลายจุด, เกาะช้าง

ปลาอมไข่ลายจุด

ขนาด: 8เซนติเมตร / พบเห็นได้ไม่บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลากระรอก

ปลากระรอกเป็นปลาทะเล มีสีแดงเงิน,ลายที่ตัวสีส้มทอง ปลากระรอกมีประมาณ 150 สายพันธุ์ ลักษณะเด่นที่สุดคือตาโต และกระดูกที่ยาวของครีบทวารที่สาม อาศัยอยู่ในแนวปะการังในทะเลเขตร้อนและอบอุ่น และกินสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่พื้นทะเลหรือปะการัง

ปลากระรอกครีบดำ, เกาะช้าง

ปลากระรอกครีบดำ

ขนาด: 35เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาข้าวเม่าน้ำลึกทรงเหลี่ยม, เกาะช้าง

ปลาข้าวเม่าน้ำลึกทรงเหลี่ยม

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลากระรอกสามจุด, เกาะช้าง

ปลากระรอกสามจุด

ขนาด: 27เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป /พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลากระรอกหนามยาว, เกาะช้าง

ปลากระรอกหนามยาว

ขนาด: 17เซนติเมตร / พบเห็นได้มาก / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลานกขุนทอง

วงศ์ปลานกขุนทอง (Labridae) เป็นวงศ์ของปลาทะเลปลากระดูกแข็งวงศ์หนึ่ง มีสีสันสดใส สายพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายมีมากกว่า 600 ชนิด มี 81 สกุล ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มย่อย โดยทั่วไปแล้วจะเป็นปลาตัวเล็ก ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ยาวน้อยกว่า 20 เซนติเมตร แต่ปลาขุนทองหัวโหนกจะตัวใหญ่ที่สุด สามารถวัดได้ถึง 2.5 เมตร พวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อ ที่กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กหลากหลายชนิด.

ปลาขุนทองลาย, เกาะช้าง

ปลาขุนทองลาย

ขนาด: 45เซนติเมตร / พบเห็นทั่วไป / พฤติกรรม: หวาดระแวง

ปลานกขุนทองอาฟริกัน, เกาะช้าง

ปลานกขุนทองอาฟริกัน

ขนาด: 40เซนติเมตร / พบเห็นได้บ่อย /พฤติกรรม: อยากรู้อยากเห็น

ปลานกขุนทองปากยืด, เกาะช้าง

ปลานกขุนทองปากยืด

ขนาด: 54เซนติเมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลานกขุนทองดินสอ,เกาะช้าง

ปลานกขุนทองดินสอ

ขนาด: 50เซนติเมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป/ พฤติกรรม: อยากรู้อยากเห็น


ปลากะพง

ปลากะพง ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Perciformes (/เพอร์-ซิ-ฟอร์-เมส/) ซึ่งเป็นปลากระดูกแข็ง คิดเป็นร้อยละ 40 ของปลากระดูกแข็งทั้งหมด ลักษณะเด่นของปลาในอันดับนี้คือ เป็นปลากินเนื้อ เกล็ดมีลักษณะสากขอบเป็นหยักแข็ง ปากยาวมีลักษณะยืดหดได้ มีก้านครีบแข็ง หรือ Spine ที่ครีบหลังตอนหน้า พบได้ทั้ง น้ำจืด , น้ำกร่อย และทะเล

ปลากระพงแดงหน้าตั้ง, เกาะช้าง

ปลากระพงแดงหน้าตั้ง

ขนาด: 1.16เมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: หวาดระแวง / มีอายุได้: 35 ปี

ปลากระพงปากแม่น้ำ, เกาะช้าง

ปลากระพงปากแม่น้ำ

ขนาด: 1.2เมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป / พฤติกรรม : หวาดระแวง /มีอายุได้: 35 ปี

ปลากระพงครีบยาว, เกาะช้าง

ปลากระพงครีบยาว

ขนาด: 60เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: หวาดระแวง

ปลากระพงเหลืองสายฟ้า, เกาะช้าง

ปลากระพงเหลืองสายฟ้า

ขนาด: 40เซนติเมตร / พบเห็นได้บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลาสร้อยนกเขา

ปลาสร้อยนกเขาทะเล, มีสีสันสวยงาม เป็นสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก อาศัยอยู่ในแนวปะการังที่ระดับความลึกตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมตร

ปลาสร้อยนกเขาดอกดำ, เกาะช้าง

ปลาสร้อยนกเขาดอกดำ

ขนาด: 72เซนติเมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป /พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาสร้อยนกเขาลายตรง, เกาะช้าง

ปลาสร้อยนกเขาลายตรง

ขนาด: 72เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาสร้อยนกเขาลายทะเเยง , เกาะช้าง

ปลาสร้อยนกเขาลายทะเเยง

ขนาด: 72เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลากระพงเส้นเหลืองข้างปาน, เกาะช้าง

ปลากระพงเส้นเหลืองข้างปาน

ขนาด: 35เซนติเมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป /พฤติกรรม: เฉยเมย / มีอายุได้: 23 ปี


ปลาหมูสี

หรือปลาตะมะ หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า ปลาหมูสี ปลาเหล่านี้พบในน่านน้ำเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย และ ปลาหมูสี ยังพบได้ในมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออก

ปลาหมูสีหน้ายาว, เกาะช้าง

ปลาหมูสีหน้ายาว

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป / พฤติกรรม: หวาดระเเวง

ปลาหมูสี, เกาะช้าง

ปลาหมูสี

ขนาด: 90เซนติเมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป / พฤติกรรม: หวาดระเเวง

ปลาหมูสีข้างปาน, เกาะช้าง

ปลาหมูสีข้างปาน

ขนาด: 50เซนติเมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป / พฤติกรรม: หวาดระเเวง อายุขัย: 15 ปี

ปลาหมูสีเล็กเส้นเหลือง, เกาะช้าง

ปลาหมูสีเล็กเส้นเหลือง

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นไม่บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลากะรังเมือก และ ปลาหลังจุด

ปลากะรัง (ปลากะรังเมือก และ ปลาหลังจุด) เป็นตระกูลครอบครัวใหญ่ ครอบครัวนี้มีประมาณ 450 ชนิด ใน 65 สกุล รวมถึงปลากระพงทะเลและปลากะรัง

ปลาหลังจุดหางสีเพลิง, เกาะช้าง

ปลาหลังจุดหางสีเพลิง

ขนาด: 23เซนติเมตร / พบเห็นไม่บ่อย / พฤติกรรม: หวาดระแวง

ปลาหลังจุดม่วงเหลือง, เกาะช้าง

ปลาหลังจุดม่วงเหลือง

ขนาด: 7เซนติเมตร / พบเห็นไม่บ่อย / พฤติกรรม:เฉยเมย


ปลากะรัง ปลาเก๋า

ปลากะรัง เป็นตระกูลปลาขนาดใหญ่ที่ ครอบครัวนี้มีประมาณ 450 สปีชีส์ใน 65 สกุล รวมถึงปลากะพงและกลุ่ม (วงศ์ตระกูล ปลาหมอทะเล) แม้ว่าหลายสายพันธุ์จะมีขนาดเล็กในบางสายพันธุ์เล็กกว่า 10 เซนติเมตร. แต่ปลากะรังยักษ์ (ปลาหมอทะเล) เป็นหนึ่งในปลากระดูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเติบโตได้ถึง 2.7 เมตรและหนักได้ 400 กิโลกรัม. อาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก

ปลาเก๋าเสือ, เกาะช้าง

ปลาเก๋าเสือ

ขนาด: 1.2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาเก๋าดอกดำ, เกาะช้าง

ปลาเก๋าดอกดำ

ขนาด: 1.2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: หวาดระเเวง/ มีอายุได้: 32 ปี

ปลากุดสลาดครีบสูง, เกาะช้าง

ปลากุดสลาดครีบสูง

ขนาด: 75เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลากะรังหน้างอน, เกาะช้าง

ปลากะรังหน้างอน

ขนาด: 70เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: หวาดระเเวง

ปลากะรังลายนกยูง, เกาะช้าง

ปลากะรังลายนกยูง

ขนาด: 60เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: หวาดระเเวง

ปลากะรังหัวลาย, เกาะช้าง

ปลากะรังหัวลาย

ขนาด: 58เซนติเมตร / พบเห็นไม่บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลาสินสมุทร

ปลาสินสมุทรทะเล พวกมันถูกพบในแนวปะการังน้ำตื้นในเขตร้อนแอตแลนติก, อินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกส่วนใหญ่ ครอบครัวนี้มี 7สกุล และประมาณ 86 ชนิด

ปลาสินสมุทรวงฟ้า, เกาะช้าง

ปลาสินสมุทรวงฟ้า

ขนาด: 45เซนติเมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาสินสมุทรลายหกบั้ง, เกาะช้าง

ปลาสินสมุทรลายหกบั้ง

ขนาด: 46เซนติเมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป / พฤติกรรม: หวาดระเเวง

ปลาสินสมุทรเเว่นเหลือง, เกาะช้าง

ปลาสินสมุทรเเว่นเหลือง

ขนาด: 38เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: หวาดระเเวง

ปลาสินสมุทรบั้ง,เกาะช้าง

ปลาสินสมุทรบั้ง

ขนาด: 25เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: เฉยเมย / มีอายุได้: 15 ปี


ปลาผีเสื้อ

ปลาผีเสื้อเป็นกลุ่มของปลาทะเลเขตร้อนที่เห็นได้ชัดเจนของตระกูลวงศ์ปลาผีเสื้อ; ปลาโนรีครีบยาว และ ปลาเเนวปะการัง รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ประมาณ 129 สายพันธุ์ ใน 12 สกุล ส่วนใหญ่จะพบในแนวปะการังของมหาสมุทรแอตแลนติกอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก มีเผ่าพันธุ์หลายคู่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกสมาชิก

ปลาโนรีครีบยาว, เกาะช้าง

ปลาโนรีครีบยาว

ขนาด: 25เซนติเมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาผีเสื้อลายเส้น, เกาะช้าง

ปลาผีเสื้อลายเส้น

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป / พฤติกรรม: หวาดระเเวง

ปลาผีเสื้อปากยาว , เกาะช้าง

ปลาผีเสื้อปากยาว

ขนาด: 20เซนติเมตร / พบเห็นอยู่ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาผีเสื้อคอขาว, เกาะช้าง

ปลาผีเสื้อคอขาว

ขนาด: 18เซนติเมตร / พบเห็นไม่บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลานกแก้ว

ปลานกแก้ว เป็นกลุ่มปลาประมาณ 95 ชนิด ที่ถือว่าเป็นตระกูล (วงศ์ปลานกแก้ว) หรืออนุวงศ์ ของวงศ์ปลาขุนทอง มีประมาณ 95 สายพันธุ์ ความมากหลายสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มนี้อยู่ในอินโดแปซิฟิก พบได้ในแนวปะการังชายฝั่งหิและบริเวณพื้นหญ้าทะเล และปลานกแก้วยังมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายทางชีวภาพทางทะเลอีกด้วย.

ปลานกแก้วหัวค้อน, เกาะช้าง

ปลานกแก้วหัวค้อน

ขนาด: 1.3เมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: หวาดระเเวง

ปลานกแก้วหัวตัด, เกาะช้าง

ปลานกแก้วหัวตัด

ขนาด: 70เซนติเมตร / พบเห็นได้มาก / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลาวัว

ปลาวัว มีอยู่ประมาณ 40 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีลายเส้นและจุดสีสันสดใส เป็นวงศ์ของปลากระดูกแข็งทะเลวงศ์หนึ่ง อยู่ในอันดับปลาปักเป้า มีรูปร่างโดยรวม ลำตัวกว้างแบนเป็นทรงกลมรีคล้ายรูปไข่ ข้างตำแหน่งตาอยู่สูงบริเวณด้านบนของหัว ที่ครีบหลังอันแรกจะมีหนามแข็ง 3 อัน สามารถพับเก็บได้ และจะตั้งขึ้นได้เพื่อใช้ในการข่มขู่ศัตรู

ปลาวัวยักษ์, เกาะช้าง

ปลาวัวยักษ์

ขนาด: 85เซนติเมตร / พบได้ทั่วไป / พฤติกรรม: ก้าวร้าว

ปลาวัวปีกัสโซ่แถบขาว, เกาะช้าง

ปลาวัวปีกัสโซ่แถบขาว

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม:ก้าวร้าว


ปลาวัวจมูกยาว

ปลาวัวจมูกยาว (วงศ์ปลาวัวจมูกยาว) เป็นวงศ์ของปลากระดูกแข็งในอันดับปลาปักเป้า มีรูปร่างโดยรวม คือ มีผิวหนังที่หยาบ มีเกล็ดเล็กละเอียดปกคลุมทั้งตัว ครีบหลังแบ่งเป็น 2 ตอน มีก้านครีบหลังก้านแรกเป็นแท่งกระดูกใหญ่ ซึ่งแหลมและแข็งแรงคล้ายเขาสัตว์ ซึ่งสามารถใช้ยกขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองได้ อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ปลาวัวจมูกยาวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ ปลาวัว, ปลาปักเป้าและปลาสวยงาม

ปลาวัวหางยาว, เกาะช้าง

ปลาวัวหางยาว

ขนาด: 1.1เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาวัวเล็ก, เกาะช้าง

ปลาวัวเล็ก

ขนาด: 31เซนติเมตร / พบเห็นได้ไม่บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลาปักเป้า

มีอยู่หลายชนิด หลายวงศ์ หลายสกุล อาศัยอยู่ทั้งในทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด โดยมากมีลำตัวกลม ครีบและหางเล็ก จึงว่ายน้ำได้เชื่องช้าดูน่ารัก หัวโต ฟันแหลมคมใช้สำหรับขบกัดสัตว์น้ำมีเปลือกต่าง ๆ เป็นอาหาร เมื่อตกใจหรือข่มขู่สามารถสูดน้ำหรือลมเข้าช่องท้องให้ตัวพองออกได้คล้ายลูกโป่ง ในบางชนิดมีหนามด้วย

ปลาปักเป้าหนามทุเรียนปานดำ , เกาะช้าง

ปลาปักเป้าหนามทุเรียนปานดำ

ขนาด: 65เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาปักเป้ายักษ์, เกาะช้าง

ปลาปักเป้ายักษ์

ขนาด: 1.2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลาแพะ และ ปลาพื้นทะเลอื่น

เป็นวงศ์ของปลาทะเลและปลาน้ำกร่อยกระดูกแข็ง ในอันดับปลากะพง มีรูปร่างโดยรวม คือ มีเกล็ดขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นแบบสากเล็กน้อย ส่วนหัวมีเกล็ด ครีบหลังมีสองตอน มีครีบหางแบบเว้าลึก ใต้คางมีหนวด 1 คู่ ที่ไวต่อความรู้สึก ใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามหน้าดิน

ปลาแพะแถบหางจุด,เกาะช้าง

ปลาแพะแถบหางจุด

ขนาด: 60เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาแพะบั้ง, เกาะช้าง

ปลาแพะบั้ง

ขนาด: 35เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม:เฉยเมย

ปลาดุกปิ่นเเก้ว, เกาะช้าง

ปลาดุกปิ่นเเก้ว

ขนาด: 32เซนติเมตร / พบเห็นได้ไม่บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย / ความเป็นอันตราย: เงี่ยงมีพิษ

ปลาแมนดาริน, เกาะช้าง

ปลาแมนดาริน

ขนาด: 7เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลาลำตัวยาว และ ปลารูปร่างประหลาด

ปลาจิ้มฟันจระเข้ ปลากระดูกแข็งจำพวกหนึ่ง ซึ่งอยู่วงศ์เดียวกับม้าน้ำและมังกรทะเล มีลักษณะและพฤติกรรมโดยรวมคล้ายกับปลาชนิดอื่นและสกุลอื่นที่อยู่ในวงศ์เดียวกัน กล่าวคือ มีปากที่ยื่นเป็นท่อ ลำตัวหน้าตัดเป็นเหลี่ยม แต่ยาวเรียวมากดูคล้ายกิ่งไม้ ผิวหนังเป็นแผ่นแข็งเรียงต่อกันเป็นเหลี่ยมเป็นข้อ ครีบต่าง ๆ มีขนาดเล็ก ไม่มีครีบท้อง ตัวผู้ทำหน้าที่ฟักไข่โดยเก็บไว้บริเวณหน้าท้อง

ม้าน้ำ เป็นปลากระดูกแข็งที่อาศัยอยู่ในทะเลจำพวกหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Hippocampinae (ซึ่งมีอยู่ 2 สกุล คือหนึ่งสกุลนั้นคือ ปลาจิ้มฟันจระเข้สัน ที่อยู่ในสกุล Histiogamphelus มีรูปร่างคล้ายปลาจิ้มฟันจระเข้ผสมกับม้าน้ำ) ในวงศ์ Syngnathidae อันเป็นวงศ์เดียวกับปลาจิ้มฟันจระเข้และมังกรทะเล

ปลาจิ่มฟันจระเข้หางพัด, เกาะช้าง

ปลาจิ่มฟันจระเข้หางพัด

ขนาด: 19เซนติเมตร / พบเห็นได้ไม่บ่อย / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาใบมีดโกน, เกาะช้าง

ปลาใบมีดโกน

ขนาด: 15เซนติเมตร / พบเห็นทั่วไป / พฤติกรรม:เฉยเมย

ปลาม้าน้ำจุด,เกาะช้าง

ปลาม้าน้ำจุด

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาจิ้มฟันจระเข้ปล้องดำ , เกาะช้าง

ปลาจิ้มฟันจระเข้ปล้องดำ

ขนาด: 10เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปลาตั๊กแตนหินและ ปลาบู่

“ปลาตั๊กแตนหิน” หรือ”ปลาตุ๊ดตู่” จากพฤติกรรมที่อาศัยและมุดไปมาอยู่ในรู เหมือนกับตุ๊ดตู่ มีลักษณะโดยรวม คือ มีลำตัวกลมยาวคล้ายปลาไหลหรือปลาบู่ แต่สั้นกว่ามาก ดวงตากลมโต ปากกว้าง ครีบหลังยาวต่อกันไปตลอดความยาวของลำตัว อาศัยอยู่ในรูหรือซอกหิน หรือเปลือกหอยที่ว่างเปล่า โดยจะโผล่มาแต่ส่วนหัวเพื่อสังเกตการณ์

ปลาบู่ทรายหลังจุด, เกาะช้าง

ปลาบู่ทรายหลังจุด

ขนาด: 20เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาตั๊กแตนหินเสือดาว, เกาะช้าง

ปลาตั๊กแตนหินเสือดาว

ขนาด: 15เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: หวาดระแวง

ปลาตั๊กแตนหินหูดำ, เกาะช้าง

ปลาตั๊กแตนหินหูดำ

ขนาด: 9เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: หวาดระแวง

ปลาตั๊กแตนหินลายแถบ, เกาะช้าง

ปลาตั๊กแตนหินลายแถบ

ขนาด: 9เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: หวาดระแวง


ปลาปากคม

โดยทั่วไปแล้วปลาปากคม มีขนาดเล็กถึงแม้ว่าชนิดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดมีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร พวกมันมีลำตัวที่ค่อนข้างเรียวทรงกระบอกและหัวที่ดูเผินๆคล้ายกับพวกกิ้งก่า ครีบหลังตั้งอยู่ตรงกลางหลังและมีครีบครีบเล็ก ๆ วางไว้ใกล้กับหาง พวกเขามีปากที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมแม้แต่ที่ลิ้น

ปลาปากคมลาย, เกาะช้าง

ปลาปากคมลาย

ขนาด: 40เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลาตาแหงนหางปานดำ, เกาะช้าง

ปลาตาแหงนหางปานดำ

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปลามุดทรายจุด, เกาะช้าง

ปลามุดทรายจุด

ขนาด: 22เซนติเมตร / พบเห็นได้ไม่บ่อย / พฤติกรรม:หวาดระแวง

ปลาบู่ลูกดอกสีเพลิง, เกาะช้าง

ปลาบู่ลูกดอกสีเพลิง

ขนาด: 9เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: หวาดระแวง


ปลาแมงป่อง และ ปลาสิงโต

วงศ์ปลาแมงป่อง หรือ วงศ์ปลาสิงโต เป็นวงศ์ของปลากระดูกแข็งทะเล หาได้ยากในน้ำจืด ในอันดับปลาแมงป่อง เป็นปลาที่เป็นที่รู้จักกันดีในอันดับนี้ มีครีบต่าง ๆ ใหญ่ โดยเฉพาะครีบอก ลำตัวหนาและแบนข้าง หลายชนิดมีสีสันสวยงาม บางชนิดมีลักษณะที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม ส่วนหัวมีหนามหรือมีเงี่ยง ก้านครีบแข็งต่าง ๆ มีพิษ ซึ่งพิษเหล่านี้ร้ายแรงมาก เป็นสารประกอบโปรตีน ผู้ที่โดนทิ่มจะรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนมาก ซึ่งพิษนี้มีไว้สำหรับการป้องกันตัว มิได้มีไว้เพื่อล่าเหยื่อแต่ประการใด ส่วนมากมักจะอาศัยและหากินบริเวณพื้นน้ำ โดยอาจพบได้ลึกถึง 2,200 เมตร โดยกินปลาขนาดเล็กและสัตว์น้ำมีเปลือกเป็นอาหาร

ปลาแมงป่องเกล็ดเล็ก, เกาะช้าง

ปลาแมงป่องเกล็ดเล็ก

ขนาด: 13เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย / มีความเป็นอันตราย: หนามพิษร้ายแรง

ปลาสิงโตครีบจุด,เกาะช้าง

ปลาสิงโตครีบจุด

ขนาด: 20เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย / มีความเป็นอันตราย:หนามพิษร้ายแรง

ปลาสิงโต, เกาะช้าง

ปลาสิงโต

ขนาด: 38เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย / มีความเป็นอันตราย: หนามพิษร้ายแรง


สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

เต่าทะเลมีกระดองเป็นเกล็ดปกคลุมร่างกายซึ่งได้วิวัฒนาการให้มีลักษณะเหมาะกับการว่ายน้ำ มีรูปทรงรีหรือรูปหัวใจ แต่ทว่าทั้งหัวและขาของเต่าทะเลนั้นไม่สามารถที่จะหดเข้าไปในกระดองได้ ขาทั้งสี่ข้างถูกพัฒนาให้แบนคล้ายพายเพื่อช่วยในการว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยขาคู่หน้าใช้ในการผลักดันและพุ้ยน้ำ ส่วนคู่หลังใช้เป็นเหมือนหางเสือกำหนดทิศทาง เต่าทะเลบางตัวสามารถที่จะว่ายน้ำได้เร็วถึง 35 ไมล์ต่อชั่วโมง
งูทะเลทั่วโลกมีทั้งหมดประมาณ 50 ชนิด พบตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย เชื่อว่าเป็นงูบกที่พัฒนาการลงมาสู่น้ำ โดยปกติ งูทะเลจะอาศัยอยู่ตามชายฝั่งน้ำตื้นที่อบอุ่น หากินปลาเป็นอาหารหลัก มีรูปร่างคล้ายงูบก แต่มีส่วนที่แตกต่างออกไปคือ เกล็ด บางชนิดมีเกล็ดเป็นมัน บางชนิดมีเกล็ดฝังอยู่ใต้ผิวหนัง ลำตัวลื่นคล้ายปลา หางแบนราบคล้ายใบพาย

เต่ามะเฟือง, เกาะช้าง

เต่ามะเฟือง

ขนาด: 2เมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: หวาดระแวง

เต่าตะนุ, เกาะช้าง

เต่าตะนุ

ขนาด: 1.2เมตร / พบเห็นได้บางครั้ง / พฤติกรรม: เฉยเมย

เต่ากระ, เกาะช้าง

เต่ากระ

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

งูทะเลปล้องน้ำเงินดำ, เกาะช้าง

งูทะเลปล้องน้ำเงินดำ

ขนาด: 1.1เมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: เฉยเมย / มีความเป็นอันตราย: มีพิษ


กุ้ง

กุ้ง จัดอยู่ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กุ้งเป็นสัตว์น้ำ หายใจด้วยเหงือก ลำตัวยาว แบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้อง ๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ 8 ส่วนใหญ่กรีมีลักษณะแบนข้าง ก้ามและขาอยู่ที่ส่วนหัวและอก มี 10 ขา มีทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม โดยปกติชอบหลบซ่อนตัวอยูเงียบ ๆ ตามพื้นน้ำหรือในซอกมืด ๆ จะออกหากินในเวลากลางคืน กุ้งกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร กุ้งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์ใหญ่ตั้งแต่ปลาไปจนถึงปลาวาฬ กุ้งหลายชนิดนั้นกินได้และพวกมันถูกจับ และเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคของมนุษย์

กุ้งตัวตลก, เกาะช้าง

กุ้งตัวตลก

ขนาด: 5เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: หวาดระแวง

กุ้งมดเเดง,  เกาะช้าง

กุ้งมดเเดง

ขนาด: 5เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม:เฉยเมย

กุ้งหินอ่อนหัวโต, เกาะช้าง

กุ้งหินอ่อนหัวโต

ขนาด: 4เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม: เฉยเมย

กุ้งดอกไม้ทะเลหางนกยูง, เกาะช้าง

กุ้งดอกไม้ทะเลหางนกยูง

ขนาด: 4เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย


ปู

ปู เป็นสัตว์พวกเท้าปล้องชนิดหนึ่ง มีลักษณะสิบขา มีหลายชนิดที่อยู่ทั้งน้ำจืดและทะเล รวมถึงอยู่แต่เฉพาะบนบก ปูจะมีกระดองซึ่งเป็นแคลเซียมแข็ง มีก้ามใหญ่ 1 คู่ มีขาเดิน 4 คู่ แตกออกเป็นรัศมีไปทางด้านข้างลำตัว หนวดคู่ที่ 2 อยู่ระหว่างตา ปูในแนวปะการังมีหลายกลุ่มหลายรูปร่างโดยสัมพันธ์กับพฤติกรรม หลายชนิดอาศัยตามพื้นทราย บางชนิดตัวใหญ่ มีกระดองแข็ง มีขาสั้นและแข็งแรงเพื่อเกาะยึดกับหิน บางชนิดมีรูปร่างแปลกเพื่อพรางตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม บางชนิดมีสีและลักษณะกระดองเหมือนกัลปังหา ปะการังอ่อน หรือดาวขนนก ในจำนวนนี้ยังมีปูที่นำฟองน้ำหรือสาหร่ายมาติดตามตัวเพื่อใช้พรางกาย ปูกลุ่มหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมากกว่ากลุ่มอื่นคือ ปูเสฉวนจะเปลี่ยนส่วนท้องให้นิ่มและขดงอเพื่อสามารถเข้าไปอยู่ในเปลือกหอย

ปูใบ้ปะการังจุด, เกาะช้าง

ปูใบ้ปะการังจุด

ขนาด: 17เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปูใบ้ขอบแดง , เกาะช้าง

ปูใบ้ขอบแดง

ขนาด: 15เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม: เฉยเมย

ปูจั๊กจั่น, เกาะช้าง

ปูจั๊กจั่น

ขนาด: 15เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / พฤติกรรม:หวาดระแวง

ปูเสฉวนขนเหลือง, เกาะช้าง

ปูเสฉวนขนเหลือง

ขนาด: 12เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / พฤติกรรม:หวาดระแวง


หอยฝาคู่

หอยฝาคู่ หรือ หอยสองฝา หรือ หอยเปลือกคู่ หรือ หอบกาบคู่ มีลักษณะทั่วไป คือ มีฝาสองข้างประกบเข้าด้วยกัน สามารถเปิดปิดได้ โดยมีโครงสร้างของจุดเชื่อมต่อคล้ายฟันสลักบานพับประตูที่ขั้วฝาทั้งสองที่ขบเกี่ยวกัน บางชนิดยึดติดเปลือกข้างหนึ่งไว้กับพื้นผิวที่แข็ง ใช้เหงือกกรองอาหารกินจากกระแสน้ำที่พัดผ่าน บางชนิดฝังตัวอยู่ใต้ทรายตลอดทั้งชีวิต โดยใช้เนื้อเท้าที่มีรูปร่างคล้ายใบขวานขุดแซะ เพื่อแทรกตัวลงไปใต้พื้นทราย โดยมีท่อน้ำดูดน้ำเข้าออกกรองอาหารกิน บางชนิดฝังตัวใต้ซากไม้ที่ผุพัง และบางชนิดก็ซุ่มซ่อนตัวเพื่อล่าเหยื่อ ขณะที่บางกลุ่มสามารถเปิดฝาปิดนี้อ้าและหุบเป็นจังหวะ เพื่อพ่นขับแรงดันน้ำจนเสมือนกับว่าได้ว่ายน้ำได้

หอยมือเสือ, เกาะช้าง

หอยมือเสือ

ขนาด: 1.4เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / มีอายุได้: 100 ปี

หอยมุก, เกาะช้าง

หอยมุก

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

หอยพัดปะการัง, เกาะช้าง

หอยพัดปะการัง

ขนาด: 6เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

หอยไฟฟ้าเต้นรำ, เกาะช้าง

หอยไฟฟ้าเต้นรำ

ขนาด: 3เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก


หอยฝาเดียว

หอยฝาเดียว หรือ หอยกาบเดียว หรือ หอยเปลือกเดียว ได้พัฒนารูปร่างและวิถีการดำรงชีวิตให้อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและทะเลรวมถึงบนบก บนต้นไม้ หรือแม้กระทั่งในทะเลทรายอีกด้วย มีกล้ามเนื้อบริเวณเท้าแข็งแรงและหนาแน่น พบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลก มีลักษณะเปลือกตอนท้ายวนเป็นเกลียวซึ่งประกอบไปด้วยหินปูนเป็นสำคัญ มีเปลือกบาง ๆ ชิ้นหนึ่งปิดตอนต้นของฝาเรียกว่า “โอเพอร์คูลัม” (Operculum) มีส่วนหัวเจริญดี มีหนวด 1-2 คู่ มีตา ภายในปากมีแรดูลาใช้สำหรับบดอาหาร หายใจด้วยเหงือกหรือปอดหรือแมนเทิล มีไตเป็นอวัยวะขับถ่าย

หอยตีนช้าง, เกาะช้าง

หอยตีนช้าง

ขนาด: 40เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

หอยสังข์หนามกิ่งกุหลาบ, เกาะช้าง

หอยสังข์หนามกิ่งกุหลาบ

ขนาด: 13เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

หอยเต้าปูน, เกาะช้าง

หอยเต้าปูน

ขนาด: 15เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / มีความเป็นอันตราย: หนามทิ่มแทง/มีพิษอันตรายถึงชีวิต

หอยเบี้ยลายแผนที่, เกาะช้าง

หอยเบี้ยลายแผนที่

ขนาด: 10เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป


ทากเปลือย

ทากทะเล (อังกฤษ: Nudibranch, Sea slug) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกมอลลัสกา เช่นเดียวกับหอย และหมึก จัดอยู่ในชั้นหอยฝาเดี่ยว ในอันดับย่อย Nudibranchia มีลักษณะเด่น คือ ไม่มีเปลือกห่อหุ้มลำตัว เพราะเปลือกลดรูปจนมีขนาดเล็กคลุมตัวไม่มิด หรือไม่มีเปลือกเลย ทากทะเลส่วนใหญ่มีสีสวยสดงดงาม และสามารถปรับสีของตัวให้เข้ากับสภาพของแหล่งอาศัย สีที่ฉูดฉาดทำให้สัตว์อื่นหลีกเลี่ยงที่จะกินเป็นอาหาร เพราะทากทะเลจะสร้างสารเคมีที่เป็นพิษสะสมไว้ตามผิว เพื่อป้องกันตัว บางชนิดมีอวัยวะช่วยหายใจอยู่ทางด้านบนของหัวหรือลำตัว ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นเส้น เป็นกระจุก หรือเป็นแผ่น หรือคล้ายเขา และเป็นสัตว์ที่ไม่มีตาสำหรับการมองเห็น กินอาหารพวกสาหร่าย, ฟองน้ำ, ดอกไม้ทะเล, ปะการังอ่อน, กัลปังหา และเพรียงหัวหอม ทั่วโลกพบประมาณ 2,000 ชนิด ในน่านน้ำไทยสำรวจพบประมาณ 100 ชนิด เช่น ทากเปลือย เป็นต้น

ทากเปลือยยักษ์เเถบเเดง, เกาะช้าง

ทากเปลือยยักษ์เเถบเเดง

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก

ทากเปลือยดำลายเขียว, เกาะช้าง

ทากเปลือยดำลายเขียว

ขนาด: 12เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก

ทากปุ่มทองขีดดำ, เกาะช้าง

ทากปุ่มทองขีดดำ

ขนาด: 11เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ทากเปลือยขอบเรียบ, เกาะช้าง

ทากเปลือยขอบเรียบ

ขนาด: 5เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก


ปลาหมึก

เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และว่องไว มีหนวดรอบปาก 4-5 คู่ บนหนวดมีปุ่มดูดเรียงเป็นแถว มีหน้าที่จับเหยื่อป้อนเข้าปาก หมึกส่วนใหญ่มีกระดูกหรือเปลือกอยู่ภายในเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นทุ่นหรือพยุงร่างกาย ซึ่งเรียกว่า ลิ้นทะเล ยังมีบางชนิดที่ไม่มีกระดูก แต่มีกระดูกอ่อนทดแทนเพื่อใช้ในการพยุงโครงสร้างร่างกาย

ปลาหมึกสายลายเสือ, เกาะช้าง

ปลาหมึกสายลายเสือ

ขนาด: 60เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก

หมึกกระดองมือยาว, เกาะช้าง

หมึกกระดองมือยาว

ขนาด: 50เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปลาหมึกหอม, เกาะช้าง

ปลาหมึกหอม

ขนาด: 45เซนติเมตร / พบเห็นทั่วไป


ปลิงทะเล

ปลิงทะเล (อังกฤษ: sea cucumber) เป็นสัตว์ทะเลที่ไร้กระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับดาวทะเลและหอยเม่น มีรูปร่างกลมยาว คล้ายไส้กรอกขนาดใหญ่ ปลายทั้งสองข้างเป็นช่องเปิดของปากและทวาร ผิวหนังส่วนนอกคล้ายเนื้อยืดหยุ่นได้ ภายในผิวหนังมีตุ่มเม็ดหินปูนกระจายอยู่ทั่วไปตามผิวนอกมีติ่งเนื้อเล็ก ๆ คล้ายหนวดสั้น ๆ เรียงอยู่เป็นแถว ทำหน้าที่ช่วยในการหายใจและเคลื่อนไหว ปลิงมีสารพิษ โฮโลทูลิน ซึ่งปล่อยออกทางผิวหนัง ใช้ในการป้องกันอันตรายจากปลาและปู พบอาศัยตามพื้นทะเลที่เป็นทรายปนโคลนใน อ่าวไทยและทะเลอันดามัน อาหาร กินอินทรีย์วัตถุตามพื้นดินโคลนและทราย

ปลิงทะเลเหลี่ยม, เกาะช้าง

ปลิงทะเลเหลี่ยม

ขนาด: 55เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปลิงทะเลจุดทองดำ , เกาะช้าง

ปลิงทะเลจุดทองดำ

ขนาด: 70เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป


เม่นทะเล

เม่นทะเล หรือ หอยเม่น (อังกฤษ: sea urchin) เป็นสัตว์ที่มีทรงกลมและมักมีหนาม มีราว 950 สายพันธุ์ อาศัยอยู่ตามพื้นทะเล เปลือกนอกมีลักษณะแข็ง กลม และมีหนาม มีขนาดเส้นผ่่านศูนย์กลางลำตัวตั้งแต่ 3 ซม. ถึง 10 ซม. เม่นทะเลเคลื่อนที่ได้อย่างช้าๆด้วยขาท่อและบางครั้งยังเคลื่อนที่ด้วยหนามของมัน อาหารหลักของเม่นทะเลคือสาหร่ายต่างๆ แต่ก็กินสัตว์ที่เคลื่อนที่ช้าหรืออยู่กับที่ด้วย นักล่าที่กินเม่นทะเลเป็นอาหารได้แก่ นากทะเล, ปลาดาว, ปลาไหลหมาป่า(wolf eels) และปลาวัว(trigger fish)

เม่นทะเลหนามยาว, เกาะช้าง

เม่นทะเลหนามยาว

ขนาด: 60เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / มีความเป็นอันตราย: หนามทิ่มแทง/เจ็บปวด

เม่นทะเลแต่งตัว, เกาะช้าง

เม่นทะเลแต่งตัว

ขนาด: 15เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / มีความเป็นอันตราย:หนามทิ่มแทง/เจ็บปวด


ปลาดาว

ดาวทะเล หรือ ปลาดาว เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะทั่วไป มีลำตัวแยกเป็นห้าแฉกคล้ายรูปดาวเรียกว่า แขน ส่วนกลาง มีลักษณะเป็นจานกลม ด้านหลังมีตุ่มหินปูน ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป มีปากอยู่ด้านล่างบริเวณ จุดกึ่งกลางของ ลำตัว ใต้แขนแต่ละข้างมีหนวดสั้น ๆ เรียงตามส่วนยาว ของแขนเป็นคู่ ๆ มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่เหนียวและแข็งแรงเรียกว่า โปเดีย ใช้สำหรับยึดเกาะกับเคลื่อนที่ มีสีต่าง ๆ ออกไป ทั้ง ขาว, ชมพู, แดง, ดำ, ม่วง หรือน้ำเงิน เป็นต้น กินหอยสองฝา โดยเฉพาะ หอยนางรม, กุ้ง, ปู หนอน และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ เช่น ฟองน้ำหรือปะการัง เป็นอาหาร

ปลาดาวหนาม, เกาะช้าง

ปลาดาวหนาม

ขนาด: 50เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / มีความเป็นอันตราย: หนามทิ่มแทง/เจ็บปวด

ปลาดาวหมอนปักเข็ม, เกาะช้าง

ปลาดาวหมอนปักเข็ม

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป


หนอนตัวแบน

หนอนตัวแบน ลักษณะคล้ายริบบิ้น ผิวลำตัวอ่อนนิ่ม ยกเว้นพวกที่เป็นปรสิตจะมีคิวติเคิลหนา พบประมาณ 25000 ชนิด จัดอยู่ในสัตว์กลุ่มที่ไม่มีช่องว่างลำตัวที่แท้จริง (Accoelomate) กลุ่มใหญ่ที่สุด สามารถพบได้ทั้งในทะเล น้ำจืด บนบก ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบปรสิต (parasitic) บางวงศ์ดำรงชีวิตอิสระ (free living) ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และสั้น ยกเว้นพยาธิตัวตืด ขนาดและความยาวแตกต่างกันไปตามแต่ชนิด พบยาวที่สุดกว่า 20 เมตร

หนอนตัวแบนดำขอบทอง, เกาะช้าง

หนอนตัวแบนดำขอบทอง

ขนาด:7เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก

หนอนตัวแบนด่างขาวขอบทอง, เกาะช้าง

หนอนตัวแบนด่างขาวขอบทอง

ขนาด: 6เซนติเมตร / พบเห็นได้หายาก

หนอนทัวแบนจุดส้มขอบฟ้า, เกาะช้าง

หนอนทัวแบนจุดส้มขอบฟ้า

ขนาด: 6เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก

หนอนตัวแบนม่วงขอบทอง, เกาะช้าง

หนอนตัวแบนม่วงขอบทอง

ขนาด: 6เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก

หนอนตัวแบนดอกไม้เหลือง, เกาะช้าง

หนอนตัวแบนดอกไม้เหลือง

ขนาด: 4เซนติเมตร / พบเห็นได้บางครั้ง


หนอนพู่ฉัตร

หนอนพู่ฉัตร เป็นหนอนปล้องที่มีลำตัวยาวเป็นทรงกระบอก ลักษณะเด่นของเจ้าหนอนชนิดนี้คือ มีเกลียวพู่หลากหลายสีสันด้วยกัน ทั้งแดง เหลือง ส้ม ฟ้า น้ำเงิน น้ำตาล และขาว บานได้หุบได้ แต่งแต้มสีสันอยู่ตามโขดหินใต้ทะเล เจ้าเกลียวพู่นี้จะช่วยในการรับอาหารที่พัดลอยมาตามกระแสน้ำ ขณะเดียวกันที่เกลียวเหล่านี้ก็จะมีเส้นขนเล็กเรียงรายอยู่ เพื่อช่วยในการพยุงตัวอยู่ในน้ำ เนื่องจากเจ้าหนอนชนิดนี้ไม่มีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการว่ายน้ำนั่นเอง นอกจากนี้แล้ว ท่อหลากสีของมันนี้ยังช่วยเรื่องการหายใจอีกด้วย ดังนั้นหากเรียกชื่อมันตามโครงสร้างทั่วไปแล้วเจ้าท่อเหล่านี้ก็คือเหงือกของมันนั่นเอง

หนอนฉัตรขนนก, เกาะช้าง

หนอนฉัตรขนนก

ขนาด: 10เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

หนอนฉัตรพัดแดง, เกาะช้าง

หนอนฉัตรพัดแดง

ขนาด: 6เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

หนอนฉัตรต้นคริสมาส, เกาะช้าง

หนอนฉัตรต้นคริสมาส

ขนาด: 4เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป


ปะการังแบบกิ่ง

ปะการัง หรือ กะรัง เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล จัดอยู่ในชั้นแอนโธซัวและจัดเป็นพวกดอกไม้ทะเล มีขนาดเล็กเรียกว่าโพลิฟ แต่จะอาศัยรวมกันอยู่เป็นโคโลนีที่ประกอบไปด้วยโพลิฟเดี่ยว ๆ จำนวนมาก เป็นกลุ่มที่สร้างแนวปะการังที่สำคัญพบในทะเลเขตร้อนที่สามารถดึงสารแคลเซียมคาร์บอเนตจากน้ำทะเลมาสร้างเป็นโครงสร้างแข็งเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ หัวของปะการังหนึ่ง ๆ โดยปกติจะสังเกตเห็นเป็นสิ่งมีชีวิตเดี่ยว ๆ อันหนึ่ง แต่ที่จริงนั้นมันประกอบขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตเดี่ยวๆขนาดเล็กนับเป็นพัน ๆ โพลิฟโดยในทางพันธุ์ศาสตร์แล้วจะเป็นโพลิฟชนิดพันธุ์เดียวกันทั้งหมด โพลิฟจะสร้างโครงสร้างแข็งที่มีลักษณะเฉพาะของปะการังแต่ละชนิด หัวของปะการังหนึ่ง ๆ มีการเจริญเติบโตโดยการสืบพันธุ์แบบไม่ใช้เพศของโพลิฟเดี่ยว ๆ แต่ปะการังก็สามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานโดยการใช้เพศกับปะการังชนิดเดียวกันด้วยการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์พร้อม ๆ กันตลอดหนึ่งคืนหรือหลาย ๆ คืนในช่วงเดือนเพ็ญ

ปะการังเขากวางกิ่งยาว ,เกาะช้าง

ปะการังเขากวางกิ่งยาว

ขนาด: 7เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังเขากวางฟอร์โมซ่า, เกาะช้าง

ปะการังเขากวางฟอร์โมซ่า

ขนาด: 1.5เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป /ถูกคุกคาม

ปะการังเขากวางโต๊ะ, เกาะช้าง

ปะการังเขากวางโต๊ะ

ขนาด: 80เซนติเมตร/ พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังเขากวางกิ่งหนา, เกาะช้าง

ปะการังเขากวางกิ่งหนา

ขนาด: 1.2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังเขากวางนิ้วมือ, เกาะช้าง

ปะการังเขากวางนิ้วมือ

ขนาด: 60เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังกลีบดอกไม้แบบแท่ง, เกาะช้าง

ปะการังกลีบดอกไม้แบบแท่ง

ขนาด: 2.5เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังดอกกะหล่ำกิ่งใหญ่, เกาะช้าง

ปะการังดอกกะหล่ำกิ่งใหญ่

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป /ถูกคุกคาม

ปะการังโขดนิ้วมือเรียบ, เกาะช้าง

ปะการังโขดนิ้วมือเรียบ

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป /ถูกคุกคาม

ปะการังช่องเล็กแบบนิ้วมือ, เกาะช้าง

ปะการังช่องเล็กแบบนิ้วมือ

ขนาด: 50เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังเกล็ดคว่ำ, เกาะช้าง

ปะการังเกล็ดคว่ำ

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป


ปะการังขนาดใหญ่และปะการังสมอง

ปะการังวงแหวนเล็ก, เกาะช้าง

ปะการังวงแหวนเล็ก

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังดาวใหญ่, เกาะช้าง

ปะการังดาวใหญ่

ขนาด: 7เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป /ถูกคุกคาม

ปะการังวงแหวนใหญ่, เกาะช้าง

ปะการังวงแหวนใหญ่

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังช่องเหลี่ยมใหญ่, เกาะช้าง

ปะการังช่องเหลี่ยมใหญ่

ขนาด: 1.2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / ถูกคุกคาม

ปะการังดอกไม้ทะเล, เกาะช้าง

ปะการังดอกไม้ทะเล

ขนาด: 60เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / ถูกคุกคาม

ปะการังถ้วยสมอง, เกาะช้าง

ปะการังถ้วยสมอง

ขนาด: 5เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังลูกโป่งใหญ่, เกาะช้าง

ปะการังลูกโป่งใหญ่

ขนาด: 2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / ถูกคุกคาม

 ปะการังรังผึ้งหยก, เกาะช้าง

ปะการังรังผึ้งหยก

ขนาด: 2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

 ปะการังสมองร่องยาว, เกาะช้าง

ปะการังสมองร่องยาว

ขนาด: 2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังสมองร่องเล็ก, เกาะช้าง

ปะการังสมองร่องเล็ก

ขนาด: 1.5เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / ถูกคุกคาม


ปะการังแบบแผ่น, แบบดอกเห็ด และ ปะการังดอกไม้

ปะการังลายลูกฟูก, เกาะช้าง

ปะการังลายลูกฟูก

ขนาด: 8เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังจาน, เกาะช้าง

ปะการังจาน

ขนาด: 3เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / ถูกคุกคาม

ปะการังผักกาดหนาม, เกาะช้าง

ปะการังผักกาดหนาม

ขนาด: 2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังดอกเห็ด, เกาะช้าง

ปะการังดอกเห็ด

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังสีมุกดา, เกาะช้าง

ปะการังสีมุกดา

ขนาด: 20เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / ถูกคุกคาม

ปะการังไฟ, เกาะช้าง

ปะการังไฟ

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังหนวดถั่ว, เกาะช้าง

ปะการังหนวดถั่ว

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป / ถูกคุกคาม

ปะการังถ้วยส้ม, เกาะช้าง

ปะการังถ้วยส้ม

ขนาด: 35เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

พรมทะเลก้านยาว, เกาะช้าง

พรมทะเลก้านยาว

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

เห็ดทะเล, เกาะช้าง

เห็ดทะเล

ขนาด: 1เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป


กัลปังหา และ ดอกไม้ทะเล

กัลปังหาพิณ, เกาะช้าง

กัลปังหาพิณ

ขนาด: 1.5เมตร / พบเห็นได้บางแห่ง

กัลปังหายักษ์, เกาะช้าง

กัลปังหายักษ์

ขนาด: 2เมตร / พบเห็นได้บางแห่ง

กัลปังหาเงื่อน, เกาะช้าง

กัลปังหาเงื่อน

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้บางแห่ง

ปะการังสีดำ, เกาะช้าง

ปะการังสีดำ

ขนาด: 3เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

แส้ทะเลม้วน, เกาะช้าง

แส้ทะเลม้วน

ขนาด: 2เมตร / พบเห็นได้บางแห่ง

ดอกไม้ทะเล, เกาะช้าง

ดอกไม้ทะเล

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ดอกไม้ทะเลพรมยักษ์, เกาะช้าง

ดอกไม้ทะเลพรมยักษ์

ขนาด: 1.2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ดอกไม้ทะเลหนวดลูกโป่ง, เกาะช้าง

ดอกไม้ทะเลหนวดโป่ง

ขนาด: 40เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ดอกไม้ทะเลพิชซ่า, เกาะช้าง

ดอกไม้ทะเลพิชซ่า

ขนาด: 35เซนติเมตร / พบเห็นได้บางแห่ง

ดอกไม้ทะเลพุ่มแหลม, เกาะช้าง

ดอกไม้ทะเลพุ่มแหลม

ขนาด: 50เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก


ปะการังอ่อน และ แมงกะพรุน

ปะการังไปพ์ออแกน, เกาะช้าง

ปะการังไปพ์ออแกน

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้บางแห่ง

ปะการังอ่อนทองหยิบ, เกาะช้าง

ปะการังอ่อนทองหยิบ

ขนาด: 80เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังอ่อนต้นวุ้น, เกาะช้าง

ปะการังอ่อนต้นวุ้น

ขนาด: 70เซนติเมตร / พบเห็นได้บางแห่ง

ปะการังอ่อนหนังนิ้วมือ, เกาะช้าง

ปะการังอ่อนหนังนิ้วมือ

ขนาด: 50เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ปะการังอ่อนขนนกซีเนีย, เกาะช้าง

ปะการังอ่อนขนนกซีเนีย

ขนาด: 20เซนติเมตร / พบเห็นได้บางแห่ง

แมงกะพรุนลายจุด, เกาะช้าง

แมงกะพรุนลายจุด

ขนาด: 3เมตร / พบเห็นได้ยาก / มีความเป็นอันตราย: ทำให้คัน

แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย, เกาะช้าง

แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย

ขนาด: 70เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / มีความเป็นอันตราย: ทำให้คัน

แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกส, เกาะช้าง

แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกส

ขนาด: 20เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / มีความเป็นอันตราย: ทำให้คัน / อันตรายถึงชีวิต

แมงกะพรุนหัวคว่ำ, เกาะช้าง

แมงกะพรุนหัวคว่ำ

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก / มีความเป็นอันตราย : ทำให้คัน

แมงกะพรุนกล่อง, เกาะช้าง

แมงกะพรุนกล่อง

ขนาด: 4เมตร / พบเห็นได้ยาก / มีความเป็นอันตราย: ทำให้คัน / อันตรายถึงชีวิต


ฟองน้ำท่อ, ฟองน้ำแจกัน, ฟองน้ำกิ่งและก้อน

ฟองน้ำท่อเเบบกิ่ง, เกาะช้าง

ฟองน้ำท่อเเบบกิ่ง

ขนาด: 80เซนติเมตร / พบเห็นได้บางแห่ง

ฟองน้ำครก, เกาะช้าง

ฟองน้ำครก

ขนาด: 2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ฟองน้ำท่อใหญ่, เกาะช้าง

ฟองน้ำท่อใหญ่

ขนาด: 80เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก

ฟองน้ำท่อหนาม, เกาะช้าง

ฟองน้ำท่อหนาม

ขนาด: 50เซนติเมตร / พบเห็นได้บางแห่ง

ฟองน้ำหูช้าง, เกาะช้าง

ฟองน้ำหูช้าง

ขนาด: 2เมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

ฟองน้ำท่อพุ่มแดง, เกาะช้าง

ฟองน้ำท่อพุ่มแดง

ขนาด: 10เซนติเมตร / พบเห็นได้ยาก

ฟองน้ำดำเมือกม่วง, เกาะช้าง

ฟองน้ำดำเมือกม่วง

ขนาด: 70เซนติเมตร / พบเห็นได้บางแห่ง

ฟองน้ำปล่องภูเขาไฟ, เกาะช้าง

ฟองน้ำปล่องภูเขาไฟ

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้ยาก

ฟองน้ำฝังตัวสีแดง, เกาะช้าง

ฟองน้ำฝังตัวสีแดง

ขนาด: 1เมตร / พบเห็นได้ยาก

ฟองน้ำแจกันปากแคบ, เกาะช้าง

ฟองน้ำแจกันปากแคบ

ขนาด: 30เซนติเมตร / พบเห็นได้ทั่วไป

แบบทดสอบความรู้ PDF


จองกิจกรรมดำน้ำของคุณ!

สำหรับทุกกิจกรรมดำน้ำหรือคอร์สดำน้ำ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงนักดำน้ำมืออาชีพ!

เลือกซื้ออุปกรณ์ดำน้ำส่วนตัวที่สะอาดและปลอดภัย ที่คุณสามารถไว้วางใจในทุกที่ ที่คุณดำน้ำ!


เกาะช้าง กับ การดำน้ำ

การดำน้ำลึกที่เกาะช้าง เป็นกิจกรรมยอดฮิตในการใช้วันหยุดพักผ่อนของคุณบนเกาะ สำรวจชีวิตทางทะเลที่สวยงาม เราดำน้ำกันได้ตลอดทั้งปี


สังคมออนไลน์

ติดต่อกับเรา, กดชอบและติดตามเราบน Facebook, แสดงความคิดเห็นกับเราบน google


Trip Advisor

แสดงความคิดเห็นของคุณกับเราGo up